Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, καθώς η ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα bigmart.gr . Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.bigmart.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνώνσυμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή καιμηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση,δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τονπραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή,επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήσητου περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούςεπιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της www.bigmart.gr ήοιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

Συνεπώς, η bigmart.gr εκχωρεί στους χρήστες της ένα προσωπικό, χωρίς δυνατότηταμεταβίβασης και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης του αντικειμενικούκώδικα του λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιγράψουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγο έργο, πουλήσουν, εκχωρήσουν,εκμισθώσουν, παραχωρήσουν δικαιώματα στο λογισμικό λόγω δανεισμού, ή με άλλοτρόπο μεταβιβάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του λογισμικού. 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.bigmart.gr για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό,ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, πουαποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζειφυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. 
2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. 
3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα μετην νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικέςπληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ήαποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίεςεμπιστευτικότητας). 
4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματατρίτων. 
5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπουςοποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλουςκώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, τηνπρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτελογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 
6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. 
7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 
8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.bigmart.gr αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι ηεταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίαςτων προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλωνweb sites στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων», hyperlinks ήδιαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγέςτους με διαφημιζόμενους και εμπόρους που βρίσκονται μέσα στην ιστοσελίδαwww.bigmart.gr λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ αυτών και των εν λόγω εμπόρων.Επίσης, οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.bigmart.gr έχουν λάβει γνώση καισυμφωνούν ότι το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα,για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται απόή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες πουείναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τρίτης τοποθεσίας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕ ΦΕΡΕΙΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΖΗΜΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ,ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΫΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. 

Το www.bigmart.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ήαποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σεπαράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών καιδεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms,trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαργωγής(download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται ναπαρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλειαδεδομένων κ.λ.π.) 

Το www.bigmart.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές πουτυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης,επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσειςανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bigmart.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί ναπαράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρηενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το www.bigmart.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες,απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακούτόπου "όπως ακριβώς έχουν". Δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσειςνομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ήαποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικάσυνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματικήικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία πουέχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σεαδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/καιαπό τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/καιπληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεταιότι το www.bigmart.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήσητου/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση τουπεριεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμακαι το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης το www.bigmart.grr διατηρεί τοδικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρείοποιοδήποτε στοιχείο ή και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό χωρίς καμίαπροειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τουςπαρόντες όρους. 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ χρήστη και εταιρίας εφαρμοστέο δίκαιοείναι το ελληνικό και αρμόδιο δικαστήριο επίλυσης της διαφοράς είναι τα καθύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Σερρών. 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας της www.bigmart.gr αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτατους όρους χρήσης του παρόντος. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Γενικά 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη τηςιστοσελίδας www.bigmart.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στιςσχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου καιτην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τουςνόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998και 79/2000) και ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσειςτου Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροιδιατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίαςκαι ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικώνρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτεενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα bigmart.gr χωρίς ναδώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Προσωπικά σας στοιχεία θα σας ζητηθούνμόνο όταν θελήσετε να προχωρήσετε σε παραγγελία. Οι πληροφορίες που έχουν δοθείεκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από τοwww.bigmart.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστικήεπικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμέναερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οιπαραγγελίες τους. 

Συγκέντρωση-Συλλογή πληροφοριών 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι ηγνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Το www.bigmart.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενηέγκρισή σας χρήση, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικώνδεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το www.bigmart.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει ταπροσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Επιπλέον, δενδιανέμει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία πελατών του σε κανένα άλλοοργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί του, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις,ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Το www.bigmart.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στιςδικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης. Κατ΄εξαίρεση, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία από την εταιρεία,τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτοεπιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ. Το www.bigmart.gr επιφυλάσσεταιτου δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικέςκαταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουνπροσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Χρήση τωνΠληροφοριών. Το bigmart.gr συλλέγει πληροφορίες και τα στοιχεία του χρήστη κατάτη διάρκεια της εγγραφής του ως πελάτης προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια ναπροβεί σε παραγγελία. 

Κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής / παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θασας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας,η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής τηςπαραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένεςπληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχείατιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το www.bigmart.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια τηςηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σαςσχετικά με την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαίαπερίπτωση ή την επικοινωνία σε οποιαδήποτε εμπλοκή της παραγγελίας. 

Cookies 

Το bigmart.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος τηςδιευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Χωρίςτην χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικέςυπηρεσίες όπως: αναγνώριση χρηστών, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι. ΤαCookies είναι αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σαςδιαμέσου του διαδικτύου, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.bigmart.gr ναλειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλέςεπιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν τηνπρόσβαση τους σε αυτή. Με τα cookies μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπωςαυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε ναεπιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σαςρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σαςδίσκο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε ταcookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε ναχρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας. Τα Cookies δενπροκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στααρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε κάθε παραγγελία που γίνεται μέσω διαδικτύου η τιμή των προϊόντων είναι ηαναγραφόμενη.
Στις τιμές που βλέπετε σε κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%. Μέχρι τηνπλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα τηςεταιρείας μας.
Οι τρόποι πληρωμής που διαθέτουμε είναι οι ακόλουθοι: 

• Μετρητά μέσω αντικαταβολής. Πληρώνετε στον υπάλληλο της μεταφορικήςαφού παραλάβετε το δέμα σας. Το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε αναφέρεται στο ανάλογο πεδίο στην παραγγελία σας.

• Τραπεζικήκατάθεση. Μπορείτε νακαταθέσετε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην παραγγελία σας σε μια από τιςπροτεινόμενες τράπεζες (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ). Οι λογαριασμοίεμφανίζονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

*Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων από τρίτη τράπεζα προς τον οποιοδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς τα έξοδα και των δύο τραπεζών (τράπεζα αποστολέα-τράπεζα παραλήπτη) θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εντολέα και κατά την διαδικασία καταχώρισης του εμβάσματος να κάνει την επιλογή στην επιβάρυνση εξόδων την ένδειξη "OUR" .d

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι παραγγελίες μας αποστέλλονται πανελλαδικά με κούριερ. Συνεργαζόμαστε με την εταιρίαταχυμεταφορών (ACS Courier). Η παράδοση γίνεται μέσα σε 1-3 εργάσιμεςημέρες εφόσον το προϊόν είναι ετοιμοπαράδοτο. Παραδόσεις δεν γίνονται τις αργίες και τις ημέρες που η κεντρική μας αποθήκη είναι κλειστή για λόγους απογραφής. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, θαεπικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το χρόνοπαράδοσης των προϊόντων.
Οι πελάτες κατά την παράδοση της παραγγελίας οφείλουν να ελέγχουν το άθικτο τηςσυσκευασίας. Κατεστραμμένα ή σπασμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση καιδεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται.

Επιστροφές: λάθος προϊόν - Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Στην περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος από τη μεριά μας και το προϊόν είναιδιαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Ηεπιστροφή του προϊόντος, σε αυτή τη περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο όταν τοπροϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.Επίσης σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς του προϊόντος,θα πρέπει αυτό να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά, ναείναι άθικτη η συσκευασία και το προϊόν για να γίνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης.Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στηναρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. 

Επιστροφές: Χαλασμένο προϊόν (DOA) 
Στη περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι χαλασμένο (DOA) δηλαδή δενλειτουργεί κατά την παραλαβή, θα γίνεται άμεση αντικατάσταση και όχι επισκευή από εμάς.